Міністерство аграрної політики України. Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки
укр| рос
 
   
Головна  

Основні завдання та функції Центру

 Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції має статус головного з питань арбітражних випробувань з визначення показників якості зерна, продуктів його переробки та інших видів сільськогосподарської продукції для підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання. Центр засновано на державній власності і він безпосередньо підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства України.

Наказом Міністерства аграрної політики України №32 від 24 січня 2005 р. Центральну державну випробувальну лабораторію сільськогосподарської сировини та харчової продукції перейменовано на Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки. У 2010 році  Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки перейменовано в Державний центр сертифікації і експертизи сільгосподарської продукції.

 Хіміко-аналітична лабораторія Центру в грудні 2006 року успішно пройшла міжнародну аккредитацію на відповідність вимогам стандарту  ISO/IEC 17025:2006  та отримала свідоцтво №S-202.
 10 січня 2014 року Державний центр отримав сертифікат акредитації НААУ №2Н1145 з терміном дії 5 років.
 Також Центр постійно проводить навчання працівників різноманітних лабораторій та курси підвищення кваліфікації фахівців. Детальніше - у розділі "Навчання".

 В Центрі проводяться дослідження якості усіх видів зернових, бобових, олійних культур та продуктів їх переробки за показниками національних і міжнародних стандартів, в тому числі показники безпеки та ГМО - понад 100 методів випробування, більше ніж 500 показників зерна та продуктів його переробки.

 Також у Державному центрі постійно проводиться оновлення обладнання, що забезпечує все більшу кількість випробувань, підвищує їх точність та швидкість виконання.


 Основні завдання та функції Центру:

1. Здійснення в межах своєї компетенції державного контролю за якістю та безпекою сільгосппродукції шляхом контролю за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов’язаних з визначенням безпечності, якості сільгосппродукції, наявністю або відсутністю генетично модифікованих організмів.

2.
Проведення спірних аналізів зерна та продуктів його переробки, результати яких є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання.  

3.
Виконання науково-дослідних робіт з встановлення показників якості сільгосппродукції, удосконалення методик їх оцінки. 

4.
Розробка нормативних документів, що регламентують якісні показники сільгосппродукції, методик їх визначення, методичних вказівок, положень, інструкцій та іншої нормативної документації. 

5.
Випробовування нових приладів з оцінки показників безпечності, якості, ГМО у сільгосппродукції. 

6. Участь у підготовці навчальних програм з питань акредитації, участь у підготовці лабораторій державних хлібних інспекцій до акредитації спеціально уповноваженим органом винонавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності.

7.  Підвищення кваліфікації та навчання спеціалістів підприємств. Сертифікація персоналу.

8.  Подача пропозицій Органу управління майном про перегляд та впровадження державних стандартів, технічних умов, інших нормативних документів і методичних рекомендацій з питань безпечності, якості та наявності або відсутності ГМО в сільгосппродукції.

9.  Визначення показників безпечності, якості сільгосппродукції, наявність або відсутність в ній ГМО. 

10.  Проведення роботи з калібрування/повірки вимірювального обладнання.

11.  Узагальнення практики співробітництва з відповідними організаціями інших країн, вжиття заходів з адаптації нормативної бази на сільгосппродукцію. Підвищення кваліфікації та навчання спеціалістів підприємств. 

12.  Надає відповідно до законодавства України послуги із: розробки та актуалізації фонду НД;  проведення випробувань з визначення показників безпечності, якості та наявності або відсутності ГМО, в тому числі проведення спірних аналізів сільгосппродукції;  калібрування ЗВТ та створення калібровок; виготовлення та розповсюдження стандартних зразків; організація та проведення міжлабораторних порівняльних випробувань; видавницька діяльність тощо.

13.  Проводить у встановленому порядку відбір проб сільгосппродукції для визначення їх якості.

14.  Надає у межах своєї компетенції суб'єктам господарювання роз'яснення щодо вимог державних стандартів до якості та рекомендації з раціонального використання сільгосппродукції.

15.  Здійснює зовнішньоекономічну діяльність з питань інспектування, визначення якості сільгосппродукції тощо.

Також, згідно з наказом Держспоживстандарту України від 31 березня 2010 року №108 затверджено новий стандарт на пшеницю ДСТУ 3768:2010 "Пшениця. Технічні умови". Детальніше - у розділі "Новини".
Ознайомитись з новим стандартом та завантажити його можна у розділі "Держстандарти".